Problem teologiczny

Jeśli Akt Stworzenia trwałby dłużej, to czy Świat byłby bardziej udany, a ludzie lepsi?

Jeśli Bóg stworzyłby najpierw Ewę, to czy walczyli byśmy teraz o prawa mężczyzn?

Sprawy rowerowe

Memoriał Królaka