Sprawy rowerowe

Memoriał Królaka

Uchodźcy vel emigranci

Przyszła mi do głowy pewna analogia: porównanie społeczeństwa, narodu lub państwa do żywego organizmu, np. do organizmu człowieka. Takie porównanie nie jest odkrywcze, ale mi chodzi o kontekst uchodźców/emigrantów.

Cybernetyka zna pojęcie homeostatu. Niedościgłym wzorem dla homeostatu jest właśnie żywy organizm, ale też społeczeństwo, państwo, naród. Jedną z przewag żywego organizmu nad homeostatem jest zdolność [...]